اولین قدم هدف‌گذاری: شفاف‌سازی و تعیین اهداف
|

اولین قدم هدف‌گذاری: شفاف‌سازی و تعیین اهداف

هدف‌گذاری یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر فرد برای موفقیت در زندگی شخصی و حرفه‌ای نیاز دارد. اولین قدم در این فرآیند، شفاف‌سازی و تعیین اهداف است. این مرحله پایه و اساس همه‌ی اقدامات بعدی را تشکیل می‌دهد و بدون آن، رسیدن به موفقیت تقریباً غیرممکن است. چرا شفاف‌سازی و تعیین اهداف اهمیت دارد؟…

پروژه گسترده هدف گذاری

پروژه گسترده هدف گذاری

هدف گذاری مفهوم چند وجهی و گسترده ای است که پیچیدگی ها و ابهامات خودش را دارد، بنابراین با دانستن علت های گستردگی هدف  گذاری و شناخت آنها میتوانی روش ها و اصول مناسب هدف خود را تشخیص دهیم و نظر به آنها مسیر خود را بطور مطمئن تر برنامه ریزی کنیم.